Kontakta Oss


Kontakta Oss

Ekonomi: – Allmänna ekonomifrågor : ekonomi@crossfitgothenburg.se


Evenemang: – Frågor om kommande event eller liknande : evenemang@crossfitgothenburg.se


Introduktioner: – Frågor gällande OnRamp : intro@crossfitgothenburg.se


CrossFit Kids: kids@crossfitgothenburg.se


Loaklansvarig: lokalansvarig@crossfitgothenburg.se


Medlemsansvarig: – Frågor som gäller ditt medlemskap hos oss : medlem@crossfitgothenburg.se


Ordförande: ordf@crossfitgothenburg.se


Försäljning: Frågor som gäller försäljning av produkter eller liknande: salj@crossfitgothenburg.se


IT/Web : Frågor gällande bokningsystemet eller hemsidan eller liknande: web@crossfitgothenburg.se