Information // Crossfit


CrossFit

CrossFit är ett registrerat varumärke startat av Greg Glassman och Lauren Genai i Santa Cruz U.S.A år 2000 och har vuxit explosionsartat i popularitet konstant sedan dess. Inte sällan i takt med CrossFits allt större utbredning ser vi hängivna CrossFit-anhängare och CrossFit-kritiska mötas i diskussioner kring träningsformen. Ofta handlar kritiken om skaderisken i att lyfta tunga vikter i kombination med hög intensitet. Utmaningen ligger förstås i att introducera den som påbörjar sin CrossFit-träning på ett bra sätt, göra träningen så säker som möjligt och att anpassa den efter varje individs förutsättningar. Vi på CrossFit Gothenburg strävar hela tiden framåt för att uppfylla detta.

CrossFit är som namnet antyder en träningsform där syftet är att vara så ”allroundtränad” som möjligt. En generell fysträning med mål att inte specialisera sig på något utan att istället vara förberedd på all typ av fysisk utmaning. Träningen är därför mycket bred och varierad. Man brukar säga att ”du är så fit som du är kompetent i de tio fysiska färdigheterna”. Med dessa tio färdigheter syftar man på styrka, kondition, uthållighet, rörlighet, explosivitet, snabbhet, kvickhet, balans, precision och koordination. Träningen grundar sig på kroppskontroll genom gymnastiska övningar, förmåga att använda kroppen för att förflytta vikter genom träning i bl a styrke- och tyngdlyftning, samt uthållighet och kondition som tränas genom olika typer av intervallformer. Träningen aktiverar och engagerar kroppens system genom sin höga intensitet och många upplever träningsformen som mycket effektiv som generell fysträning, men även som komplement till sportspecifik träning.

Om programmeringen

Träningspassen i CrossFit Gothenburg är designade för att ge dig:

  1. Ständigt varierad och rolig träning i grupp
  2. Träning utefter dina förutsättningar just nu
  3. Ökad muskelstyrka
  4. Förbättrad kondition och kapacitet i alla kroppens energisystem
  5. Träning i gymnastiska övningar
  6. Träning av alla tio färdigheter (Strength, Stamina, Endurance, Flexibility, Power, Speed, Agility, Coordination, Precision, Balance) samt övning i att applicera dessa i ett sammanhang
  7. Hård, effektiv och utmanande träning med begränsad skaderisk
  8. Träning där kroppen jobbar i alla rörelseriktningar och plan
  9. Möjlighet att träna på specifika dagar såväl som olika dagar i veckan utan att gå miste om något över en längre period eller riskera att överexponera specifika delar av kroppen
  10. Möjlighet att regelbundet testa din kapacitet för att se din utveckling